Cenník služieb

ROZPIS ELEKTRO-INŠTALAČNÝCH PRÁC

1 izbový byt (cca30m2) od 1000 €
2 izbový byt (cca50m2) od 1300 €
3 izbový byt (cca70m2) od 1500 €
Rodinný dom bungalov (100m2) od 2300€
Elektrická prípojka pre rodinný dom 350 €
Bytové jadro od 700 €
(Ceny vrátane materiálu)

Presná cenová kalkulácia pri osobnej prehliadke
Všetky ceny sú uvedené bez DPH

 

Druh materiálu :                                         MJJ.C. €
Elektroinštalačné práce – ceny prác bez materiálov  
Drážkovanie do panelu frézov. pre káble  bm7,20
Drážkovanie do poteru frézov. pre káble bm3,50
Drážkovanie do tehly frézovaním pre káble     bm4,20
Drážkovanie do porobetónu pre káble bm 1,66
Osadenie inštalačnej krabice do tehly ( pod omietku ) ks4,30
Osadenie inštalačnej krabice do betónu( pod omietku ) ks6,00
Osadenie inštalačnej krabice do porobetónu ( pod omietku )  ks5,00
Výmena inštalačnej krabice ( pod omietku ) ks5,00
Osadenie inštalačnej krabice ( na omietku ) ks1,50
Osadenie inštalačnej krabice do sadokartónu ks2,00
Zapojenie svorkovnice v inštalačnej krabici ( veniec )  ks5,50
Demontáž vypínačov a zásuviek  ks2,50
Drážkovanie do tehly frézovaním pre káble     
Montáž zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenieks 2,85 
Montáž vypínača do inštalačnej krabice a zapojenie ks2,35
Montáž lišty pre káble k TV – zapustená  ks30,00
Montáž ant.zásuvky do inštal.krabice a zapojenie  ks8,00
Montáž dátovej zásuvky do inštal.krabice a zapojenie  ks5,20
Montáž telef.zásuvky do inštal.krabice a zapojenie  ks2,50
Demontáž starej skrinky s ističmi  ks25,00
Osadenie ističovej skrinky pod omietkuks30,00
Osadenie ističovej skrinky na omietku ks25,00
Osadenie NIKO H. control skrinky na omietku ks45,00
Osadenie slaboprúdovej skrinky na omietku ks18,00
Osadenie EZS skrinky na omietku  ks20,00
Montáž ističa do ističovej skrinky a zapojenieks1,80
Montáž prúdového chrániča do ističovej skrinky a zapojenie  ks10,00
Montáž relé ( stykač )  ks6,00
Montáž zvončeka do ističovej skrinky a zapojenie  ks3,30
Montáž PVC lišty pre káble  bm1,70
Montáž oceľových samonosných žlabov s príslušenstvom bm5,80
Montáž káblov ( káblovanie )  bm0,75
Montáž káblov (káblovanie dutinami)  hod4,00
Montáž vodiča ( zemnenie stupačky)  bm1,50
Vykrúženie otvorov do SDK stropu pre podhľadové svietidlá 
 
ks2,60
Podlahové kúrenie do 3 m² ks50,00
Montáž termostatu pre podlahové kúrenie  ks15,00
Montaž pohybového snímača  ks10,00
Demontáž elektromera  ks40,00
Montáž a zapojenie elektromera  ks50,00
Zapojenie Fan coilu ( Master , Slave )  ks11,00
Revízna správa ( cena záleží podľa objektu ) 120,00
Trúbkovanie kablov  bm1,13
Bleskozvod  ( cena sa určí po obhliadke )  od 450,00
Montáž prepäťovej ochrany do silového RZ  ks

20,00

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH